ÁSZF 2.0

Pannoniawebshop.hu webáruház üzletszabályzata

Kedves Vásárlónk, üdvözöljük a Pannoniawebshop.hu online áruházban. Kérjük, vásárlást megelőzően figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatót.

A jelen üzletszabályzatban foglaltak – így a szállításra és megrendelésre vonatkozó feltételek is – továbbá a weboldalon feltüntetett árak csak és kizárólag a webáruházban történő vásárlás (interneten keresztül történő megrendelés) esetén érvényesek.

Üzemeltető (a vásárló szerződéses partnerének) neve: Németh Lajos e.v.

Székhelye és telephelye: 9371 Vitnyéd Fő út 1/a

Vállalkozói tevékenység megkezdése: 1993.05.03

Nyilvántartásba vevő szerv: Kapuvári Önkormányzat

Nyilvántartási szám: 4033360

Adószám: 46942467-2-28

Bankszámlaszám: 10404986-50526774-82861005 (Kereskedelmi és Hitelbank)

Telefonszám és ügyfélszolgálat: +36 96 242 001  +36 96 241 188 H-P 8:00-17:00  Szo: 8:00-15:00

E-mail: info@pannoniavit.hu

Tárhelyszolgáltató:

WebshopCompany Ltd WC2N5BW UK Trafalgar Square London

Tárhelyszolgáltató elérhetősége: https://webshopcompany.co.uk

Tárhelyszolgáltató email címe: wsc@webshopcompany.uk

Tárhelyszolgáltató telefonszáma: +00 44 2081 443 445

Magyarországi telefonszám: +36 1 445 1000

Tájékoztatjuk, hogy a Pannoniawebshop.hu Webáruház – továbbiakban: Webáruház – használatával Ön (továbbiakban, mint Felhasználó/Vásárló/Fogyasztó) elfogadja a jelen felhasználási feltételekben foglalt rendelkezéseket. Kérjük, hogy kizárólag akkor használja tovább a Webáruházat, ha a jelen felhasználási feltételeket megismerte, és azt maradéktalanul elfogadja. A Webáruházunkban történő rendelés véglegesítésével együttesen elfogadja jelen általános szerződési feltételeinket (továbbiakban ÁSZF).

Németh Lajos ev. (a továbbiakban: Üzemeltető) a jelen ÁSZF rendelkezéseit, a forgalmazott termékek körét, vételárát, határidőket, stb. szabadon megváltoztathatja. A változás a Webáruház felületén történt megjelenés időpontjától hatályos. Bármely vásárló, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással. A változtatások a már létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

1. Általános feltételek

1.1. A jelen ÁSZF nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2014. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2015. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. Jótállási igény vonatkozásában a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról  az irányadó. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

1.2. A Webáruház megtekintésével, a vásárlással (az itt felsorolt magatartások bármelyikével) a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Üzemeltető és a Webáruház használója között. Ön, mint a Webáruház használója köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit. Amennyiben Ön az ÁSZF bármely rendelkezését nem fogadja el, úgy az oldalt nem használhatja, Ön nem jogosult a Webáruház tartalmának megtekintésére, a Webáruházban vásárlást nem indíthat.

 

1.3. A Webáruház használata, valamint a Webáruház által nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes alapon történik, és az adatokat az Üzemeltető csak a szolgáltatás megfelelő nyújtásához szükséges mértékben, a jelen felhasználási feltételek Adatkezelés menüpontjában meghatározottaknak megfelelően használja fel.

 

1.4. A Webáruházban történt megrendeléssel a Vásárló tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.

2. A megvásárolható termékek és szolgáltatások köre

2.1. A megjelenített termékek online és telefonon rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra. A szállítási költséget a Webáruház a termék árának és jellegének tekintetében automatikusan számolja ki, amelyet a Vásárló a termék kosárba tételével ellenőrizhet. A szállítási költség több termék esetén az ár és jelleg tekintetében változhat.

 

2.2. A Webáruházban az Üzemeltető részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek, a gyártói katalógusból valók, illetve a bemutatótermekben bemutatott termékekről készültek. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Webáruházban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete közötti különbözőség miatt.

 

2.3. A Webáruház üzemeltetője a jelen ÁSZF rendelkezéseit, a forgalmazott termékek körét, vételárát, határidőket, stb. szabadon megváltoztathatja. Az Üzemeltetőnek az adott termék adott áron történő eladására vonatkozó kötelezettsége a termék árának a Webáruházban közzétett megváltoztatásáig áll fenn. A változás a Webáruházban történt megjelenítés időpontjától hatályos. Bármely vásárló, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással! A változtatások létrejött szerződéseket nem érintik.

 

2.4. Amennyiben az Üzemeltető minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő feltűnően nagy értékaránytalanságú ár miatt (téves ár miatt (pl. “0” Ft-os vagy “1” Ft), akkor a Webáruház nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

 

2.5. Hibás árnak kell tekinteni, ha feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2014. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

 

2.6. Akciós áru (kedvezményes áru) esetében az akció a megadott határidőig vagy a készlet erejéig tart. Amennyiben az akciósan megrendelt termék elfogyott vagy időszakos készlethiány merül fel, erről a megadott e-mail címre a megrendelés után az Üzemeltető értesítést küld. Az akciós ár mellett a Webáruház megjelenteti az eredeti eladási árat is áthúzva.

2.7. A termékek adatlapján feltüntetett értékek és tulajdonságok információs jellegűek. A Webáruházban forgalmazott termékek gyártóitól származó értékek, képek, tulajdonságok, melyekért, és az ebből adódó eltérésekért az Üzemeltető nem vonható felelősségre.

 

2.8. A termékek adatlapján feltüntetett mennyiség ’1’ nem a raktárkészlet mennyiségét jelentik. Az alap mennyiség a rendelhető mennyiséget jelenti, amelyet a Felhasználó/Vásárló igénye szerint nagyobb értékre, azaz több darabszámra változtathat.

3. Vásárlási feltételek

3.1 A Webáruházban mindenki vásárolhat, aki elfogadja a jelen  ÁSZF-ben foglalt feltételeket. A vásárlást megelőzően a pontos adatok megadásával ki kell tölteni a szállítási és számlázási adatokat.

 

3.2. A Webáruházban történő vásárlás során a Vásárlónak meg kell adnia személyes adatait, nevet, címét irányítószámmal és egy mobilszámot.

 

3.3. Felhasználó/Vásárló a vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Az Üzemeltető kizárja felelősségét, amennyiben a Felhasználó/Vásárló más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

 

3.4.Vásárló/Felhasználó köteles minden rendelés előtt adatai helyességét ellenőrizni. az Üzemeltető semmilyen formában nem vállal felelősséget a hibás adatokból eredő téves teljesítésért.

4. A vásárlói kör meghatározása

4.1. Az értékesítési egységben, illetve a weboldalon ajánlott áruk értékesítése kizárólag fogyasztók és gazdasági társaságok, mint végfelhasználók részére történik. Az árucikkek kereskedelmi újraértékesítése nem engedélyezett. Az Üzemeltető ennél fogva fenntartja a jogot arra, hogy ne fogadjon el olyan szerződéses ajánlatot, amelynél gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy kereskedelmi újraértékesítés céljából történt az ajánlattétel.

5. Online vásárlás menete, az adásvételi szerződés létrejötte

5.1. a Vásárlás és a hozzá tartozó adatszolgáltatás önkéntes.

5.2. A vásárlási szándék akkor tekinthető érvényesnek, ha  a szállítási és számlázási adatok kitöltése és elküldésekor a felhasználó a jelen ÁSZF-et elfogadja, és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

5.3.  A Vásárló csak saját nevében vásárolhat, illetve járhat el. Gazdálkodó szervezet esetében az arra jogosult, vagy felhatalmazott személy járhat el. Gazdálkodó szervezet csak adószám megadásával vásárolhat.

5.4. Az Üzemeltető  jogosult visszautasítani bármely regisztrációs igényt, amennyiben a felhasználó valótlan vagy hiányos adatokat ad meg a regisztrációs adatlapon, vagy az adatokból, illetve a körülményekből arra lehet következtetni, hogy a regisztráció célja nem a weboldal rendeltetésszerű használata. Az Üzemeltető jogosult továbbá a regisztrációt törölni, amennyiben a weboldal használata (böngészés, illetve megrendelés) esetén a felhasználó részéről visszaélést, jogellenes magatartást vagy cselekményt észlel.

5.5. Az oldal megtekintésével létrejött szerződéses jogviszony mellett a Webáruházban történő vásárlás esetén szállítási (adásvételi) szerződés jön létre a vásárló/felhasználó és az Üzemeltető között, amely jogviszonyra a megrendelés és visszaigazolás, valamint a jelen ÁSZF rendelkezései egyaránt irányadók.

5.6.  A Webáruház 48 órán belül email formájában automatikusan visszaigazolja a Vásárló megrendelését, ennek hiányában a Vásárló mentesül ajánlati kötöttsége alól.

5.7. A szerződés megkötésére irányuló nyilatkozat megérkezéséről szóló visszaigazolás nem jelenti a szerződés megkötésére vonatkozó fogyasztói ajánlat elfogadását.

5.8. Az adásvételi szerződés feltételeit a megrendelés elküldésével a Vásárló elfogadja.

 

Vásárlás folyamata

5.9.1. Válassza ki a megvásárolni kívánt terméket, majd a termék bruttó ára mellett található mezőben állítsa be a pontos darabszámot és nyomja meg a „KOSÁRBA TESZEM” ikont. Amennyiben más terméket is szeretne vásárolni, ismételje meg az előbb leírtakat. Amennyiben úgy gondolja, hogy befejezte a vásárlást, kattintson a „KOSÁR” vagy a „FIZETÉS” ikonra/szövegre.

5.9.2.  (1. Kosár) A megjelenő oldalon alkalma nyílik javítani az adatbeviteli hibákat, kiüríteni a kosarat, a nem kívánatos tételeket a mínusz jellel kitörölni, tovább folytatni a vásárlást, valamint befejezni a vásárlást. Ha van kuponkódja, lehetősége van azt beírni a megfelelő mezőbe és a „Hozzáadás” gombra kattintva érvényesítheti kedvezményét! Kiválaszthatja a szállítási módot és látható a szállítási díj.  A vásárlást befejezheti A “TOVÁBB A PÉNZTÁRHOZ” gomb megnyomásával.

5.9.3. (2. Számlázási adatok) Itt kell megadnia szállítási és számlázási adatait.  A kézbesítési és számlázási cím eltérhet. A Vásárló a rendelés véglegesítése előtt minden esetben köteles ellenőrizni címét és telefonszámát, a megrendelt termékek összesítőjét és a szállítási módot. Az adatok ellenőrzését követően, ha mindent rendben talált, ki kell választani a fizetési módot.

5.9.4. Webáruház semmilyen formában nem vállal felelősséget a hibás adatokból eredő téves teljesítésért. A cím helytelensége miatt meghiúsult rendelések újra küldésére csak abban az esetben van mód, ha a Vásárló a rendelés teljes vételárát a szállítási költségekkel együtt az Üzemeltető bankszámlaszámára átutalja.

5.9.5.  Ahhoz, hogy megrendelését elküldhesse, el kell olvasnia és fogadnia az Általános Szerződési Feltételeket, tudomásul kell vennie, hogy a megrendeléssel fizetési kötelezettsége keletkezik és el kell olvasnia /elfogadnia az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat.  A vásárláshoz szükséges személyes adatok felhasználásának körét az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza. A feltételek tudomásulvételét és elfogadását a négyzetekbe elhelyezett pipával foganatosíthatja.

5.9.6. A megrendelés lezárása és Webáruháznak való elküldése a “RENDELÉS” gombra kattintva lehetséges.

5.9.7. A rendelés megerősítésével a Webáruház automatikus email-t küld a Vásárló által megadott email címre, amely visszaigazolja a Vásárló rendelését. A visszaigazolás tartalmazza  a megrendelt tételeket, a bruttó fizetendő összegeket, és a kiszállítási díjat. A Vásárló által a szerződés megkötésére irányuló nyilatkozat megérkezéséről szóló visszaigazolás (Webáruház automatikus visszaigazoló emailje)  nem jelenti a szerződés megkötésére vonatkozó fogyasztói ajánlat elfogadását. A visszaigazolás a 45/2014. (II. 26) kormányrendelettel összhangban készült. Az ajánlat elfogadásáig közölt termékinformációk tájékoztató jellegűek.

5.9.8. Amennyiben a visszaigazolás hibás adatot tartalmaz, azt a Vásárlónak haladéktalanul, de legkésőbb a következő munkanap kezdetéig jeleznie kell a Webáruház ügyfélszolgálatának, hogy a kiszállítást megelőzően legyen mód a korrekcióra.

5.9.9. A Webáruházban elindított és lezárt rendelés módosítására kizárólag az Üzemeltető ügyfélszolgálatának segítségével van lehetőség.

5.9.10.  A Szolgáltató a Vásárló megrendelését (ajánlatát) külön elfogadó e-mail útján fogadja el, melyben az Ügyfelet tájékoztatja egyebek mellett a szerződés létrejöttéről, illetve a várható szállítás idejéről. Érvényes szerződés a felek között ekkor jön létre

5.9.11.  A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik

6. Fizetési módok készpénzes fizetés, bankkártyás fizetés

6.1. Az Üzemeltető a Webáruházban többféle fizetési módot ajánl: készpénzes fizetési mód, bankkártyás fizetési mód.

6.2. Készpénzes fizetési mód választható személyes átvétel során vagy házhozszállítás alkalmával.

6.2.1. A készpénzes fizetés során az Üzemeltető egyik esetben sem számít fel pénzkezelési díjat.

6.2.2. Utánvétes küldemények kézbesítése a 180.000Ft-ot meghaladó rendelés esetén  előleg megfizetéséhez kötött. A 180.000Ft feletti megrendelés esetében az Üzemeltető ügyfélszolgálata telefonon egyeztet a Vásárlóval az előleg mértékéről és megfizetésének módjáról.

6.2.2.1. Az előleg mértéke nem haladhatja meg a megrendelés végösszegének 20%-át.

6.2.2.2. A Vásárló kötelezettségek nélkül és minden plusz díj felszámítása nélkül kérheti rendelésének törlését, ha az előleg mértékét nem tartja elfogadhatónak.

6.3. Bankkártyás fizetési mód  választható személyes átvétel során, webáruházban közvetlenül a megrendelés véglegesítésekor, vagy a házhozszállítás során.

6.3.1. A bankkártyás fizetés során az Üzemeltető egyik átvételi mód esetében sem számít fel pénzkezelési díjat. A bankkártyás fizetés segítségével a Vásárló gyorsan, biztonságosan és kényelmesen intézheti az online vásárlást.

6.3.2. A Webáruház bankkártyás fizetési partnere a K&H Bank.

6.3.3. A kiválasztott áruk megrendelése után a Vásárlót a K&H Bank weblapjára iránytja a Webáruház, ahol a bank által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával.

6.3.3.1. A Vásárlónak a fizetési mód kiválasztásánál „fizetés bankkártyával” feliratra kell kattintania, majd a K&H Bank fizetési szerverén a kártya számát, lejárati dátumát és háromjegyű biztonsági kódját megadnia. A K&H Bank a VISA, VISA Electron, V-Pay, MasterCard, Maestro és JCB típusú kártyákat fogadja el.

6.3.3.2. A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadja el a K&H bank, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezte! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz.

6.3.3.3. A K&H Bank a sikeres vásárlást követően a tranzakcióról engedélyezési számot bocsát ki, amelyet érdemes felírni vagy az egész oldalt kinyomtatni. Sikertelen tranzakció esetén a K&H Bank hibaüzenetben közli a hiba okát.

6.3.3.4. A tranzakcióval kapcsolatos probléma esetén segítséget a +36 1/20/30/70 335 3355 számon vagy  a https://www.kh.hu/kapcsolat weboldalon kérhet.

7. Megrendelések feldolgozása és teljesítése; a termék rendelkezésre állása

7.1. A megrendelések feldolgozása munkanapokon 8-17 óra között történik.A megrendelés leadására a Webáruházban 0-24 óráig lehetőség van, azonban a telefonon történő megrendelések leadására munkanapokon 8-17 óra között, hétvégén, szombaton 8-15 óra között van lehetőség

7.2. Általános teljesítési határidő a raktáron lévő termékek esetén, az Üzemeltető a visszaigazolástól számított 5 munkanapon belül,  a raktáron nem lévő termékek esetén 14 napon belüli teljesítést vállal.

7.2.1. Amennyiben a megrendelt árucikk a raktárban nem áll rendelkezésre a rendelés idején, illetve a „rendelhető”- ként feltüntetett termék nem beszerezhető 14 napon belül, az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru megrendelését, ebben az esetben szerződéskötés nem történik, amiről a vásárló értesítést kap.

7.2.2. Bármely, esetlegesen korábban eszközölt kifizetést a vásárló számára az Üzemeltető haladéktalanul visszautalja.

7.3. Ha Webáruház a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, azt, a vállalt 14 napos határidőig a gyártótól nem kapja meg, köteles erről a tudomására jutás után a Vásárlót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Vásárló által fizetett összeget haladéktalanul visszatéríteni.

7.5. Webáruház nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások hibáiért, a rajta kívül álló okok miatt történő a gyártó által előzetes bejelentés nélküli változtatások miatt.

7.6. Webáruház fenntartja a jogot a már automatikusan visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Vásárlóval történő egyeztetést követően kerülhet sor!

8.Üzemeltető és vásárló közötti kommunikáció

8.1.Tekintettel arra, hogy a szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül, a felek megállapodnak, hogy az Üzemeltető, valamint a Vásárló közötti, a Vásárló megrendelési adatai között szereplő email címen történő kommunikáció írásbeli kommunikációnak minősül. Az Üzemeltető és Vásárló közötti kommunikáció hivatalos formája email alapú írásbeli kommunikáció, azaz bármely nemű észrevételt, javaslatot, kérést esetleges panaszt a Vásárló a telefonos bejelentés mellett köteles írásban megtenni, majd az Üzemeltető legkésőbb 30 napon belül, de lehetősége szerint mihamarabb írásbeli választ ad.

 

8.2. Az Üzemeltető és a Vásárló közötti kommunikáció nyelve: magyar.

9. A termékek feletti tulajdonjog átadása

9.1. A Termékek feletti tulajdonjog a házhozszállításkor száll át a Vásárlóra, a rendelésben megjelölt helyen, amennyiben a Vásárló kifizette a termék vételárát. (Ennek igazolásául szolgálhatnak: leszállítás jelentése – a szállító partner által kiadott szállítási dokumentum átvételének aláírása vagy a szállító partner online szállítási rendszerében történő visszaigazolása).

10. Megrendelések kiszállítása és átvétele

10.1. A termékek szállításához az Üzemeltető szerződéses szállító partnert vesz igénybe illetve a szállítást saját szállító járművel végzi attól függően, hogy a megrendelt termék gazdaságosan és biztonsággal melyik szállítási lehetőséggel szállítható.

10.1.1. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a szállítás módját megváltoztassa, amely változtatás nem érintheti hátrányosan a vásárlót. A vásárlót nem terhelheti  plusz költség a szállítási mód Üzemeltető által történő változtatása miatt. 

10.2. A szállítás az Üzemeltető telephelyéről történik.

10.3. A megrendelt termékek kiszállítása Magyarország teljes területét érintheti.

10.4. Külföldre történő szállítás csak előre egyeztetett esetben lehetséges oly módon, hogy a megrendelő a szállítás és a megrendelés teljes díját előre Üzemeltető bankszámlájára átutalja.

10.5. A szállítás maximális időtartama a megrendeléstől számított 16 nap.Feltéve, ha a megrendelés és a maximális szállítási idő között nincsenek ünnepnapok, munkaszüneti napok. Ebben az esetben a szállítási idő legfeljebb 7 nappal meghosszabbítható.

10.6.  A szállító partner által kézbesített megrendelések esetében a szállító partner 2x kézbesítést vállal. Eszerint az első alkalommal meghiúsult szállítás után a szállító partner diszpécsere telefonon egyeztet a Vásárlóval a következő szállítási dátumról.  Amennyiben másodszori kísérlet alkalmával sem veszi át a Vásárló a terméket, a szállító partner a terméket visszaszállítja az Üzemeltető telephelyére és a szállítás sikertelen státusszal zárul.

10.7. A saját szállító járművel történő szállításra  előzetes telefonos egyeztetést követően kerül sor.

10.8.  Sikertelen szállítás: amennyiben a szállítás során a vásárló hibájából a termék(ek)  átvétele nem történik, a szállítást sikertelen.

10.9. A meghiúsult szállítás után újbóli szállításra csak a termék teljes vételárának és a kétszeri szállítási díj összegének előzetes megfizetése után kerülhet sor.

10.10. A Vásárló köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában ellenőrizni a termék, illetve a termék csomagolásnak sértetlenségét, ellenőriznie kell a a termékek darabszámát, és az átvételi elismervényt aláírni.

10.10.1. Sérült csomagolás, sérült termék esetén a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni a hibát. Ajánlott a termék sértetlenségét is az átvételkor ellenőrizni, és mennyiségi hiány vagy sérült termék esetén a helyszínen jegyzőkönyvben rögzíteni a hiányt vagy hibákat. A szállító partner képviselőjével együtt kitöltött jegyzőkönyv egy példánya a Vásárlót illeti.

10.10.2. A szállításból adódó sérülésekért a szállító partner / Üzemeltető a felelős, a reklamáció kizárólag jegyzőkönyvvel együtt lehetséges.

10.10.3. A szállítás miatt bekövetkezett sérülésekért a Webáruház Üzemeltetője nem vállal felelősséget, amennyiben a sérülések, hiányok jegyzőkönyvbe vétele nem történik meg. A sérülésekből adódó reklamáció kezelésére a szállító partner /Üzemeltető jogosult. 

10.10.4. A nem sértetlen csomagolású terméket a vásárló csak saját felelősségére veheti át.

10.10.5. A jegyzőkönyv felvételének hiányában távollévők között kötött szerződések esetén irányadó elállási jog gyakorlására, mennyiségi kifogásra, továbbá sérült termék miatti szavatossági igények érvényesítésére a lehetőségek korlátozottak.

10.10. 6. Mennyiségi, illetve sérültség miatti reklamáció akkor fogadható el aggálytalanul, ha a csomag felbontásáról, a termék kicsomagolásáról videofelvétel készül, amelyen jó minőségben, egyértelműen látszik, hogy a csomag a felvétel indulásakor bontatlan volt (a csomag minden oldala felvételre kerül).

10.11. Az esetleges szállítási késedelem miatt vagy a megrendelés teljes meghiúsulása esetén az Üzemeltetővel szemben kártérítési igény nem érvényesíthető.

10.12. A Vásárló a termék átvételét követően, haladéktalanul, de legkésőbb az átvételt követő napon belül a terméket, annak tartalmát, a termék sértetlenségét és használhatóságát ellenőrizni.

10.13. Az átadás-átvétellel az áruban bekövetkező kár veszélyének viselése a vásárlóra száll át. Az átvételt követően az áruban bekövetkező sérülésekért, hiányokért a Üzemeltetőt felelősség nem terheli. Amennyiben az adott termékre jogszabály jótállást nem ír elő, úgy hiba miatti kifogás esetén a kellékszavatosság szabályai szerint a vásárlást követő 7. hónaptól a vásárlónak kell igazolnia, hogy a hiba az átadás-átvétel időpontjában az áruban már megvolt.

11. Garancia, szavatosság, kellékszavatosság, termékszavatosság

11.1 Az Üzemeltető kizárólag új, garanciális termékeket értékesít, melyek rendelkeznek a kereskedelemi forgalomba hozatalhoz szükséges engedélyekkel.

11.2. Az Üzemeltető hibás teljesítés esetén a 15/2003. (IX.22.) Korm. rendelet alapján jótállásra köteles, amennyiben a Vásárló fogyasztónak minősül.

11.2.1. Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy (Ptk.8:1. §3. pont)

11.2 Az Üzemeltető az általa eladott 10.000Ft. és 99.999Ft közötti értékű termékekre általánosan, az átvételtől számított 12 hónap garanciát vállal, 100.000Ft-ot meghaladó, de 250.000Ft-ot meg nem haladó eladási ár esetén két év, 250.000Ft eladási ár fölött három év a jótállás időtartama.

11.2.1. A határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

11.2.2.Az ettől eltérő szavatossági idő vagy jótállás és annak időtartama az adott termék garanciajegyén van feltüntetve. 151/2003. (IX. 22.) kormányrendeletben feltüntetett termékekre és értékekre tekintettel.

11.3. A jótállási határidő a termék Vásárló részére történő átadás napjával kezdődik, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás/annak megbízottja végzi, akkor a jótállási határidő az üzembe helyezés napjával kezdődik.

11.3.1. Amennyiben a Vásárló a terméket az átadástól számított 6 hónapon túl helyezteti üzembe, akkor az átadás napja lesz a jótállás kezdő időpontja.

 

11.4. Az Üzemeltető a jótállási jegyet nyomtatott forma helyett elektronikus formában is átadhatja a Vásárlónak – legkésőbb a termék átadását vagy üzembe helyezését követő napon. Ez esetben a jótállási jegyen az Üzemeltető feltünteti a képviseletében eljáró személy elektronikus aláírását.

 

11.5.  Jogos minőségi kifogás esetén az Üzemeltető biztosítja a termék javítását, illetve cseréjét, de csak abban az esetben, ha vevő számlával és/vagy érvényes jótállási jeggyel igazolja, hogy a hibás terméket az Üzemeltető értékesítette. Amennyiben a termékhez nem tartozik jótállási jegy, akkor a vásárlás igazolására alkalmas számláját kell bemutatni.

 

11.5.1. A Webáruházban előzetesen, a megrendeléskor kiküldött visszaigazoló email, illetve a pdf formátumú proforma számla nem bír bizonyító erejű okirattal. A proforma számla csupán a megrendelés tényét bizonyítja, a kiszállítás és átvétel tényét nem.

 

11.6. A Vásárló által hibásnak vélt terméket a Vásárló köteles az Üzemeltető által kijelölt telephelyre vagy szervizbe eljuttatni.

 

11.6.1 Amennyiben a hibásként megjelölt termék nem rendelkezik a hibával, és a bevizsgálás alatt más hiba sem válik felismerhetővé, úgy a Webáruházat szavatossági kötelezettség nem terheli, a terméket nem cseréli, és vételárát nem térít vissza. A Vásárló jogosult ugyanakkor ilyen esetben is a terméket személyesen átvenni, vagy kérni annak saját költségén történő újbóli kiszállítását.

 

11.7.  Amennyiben a gyártó a termékre plusz jótállást vállal, úgy a kötelező jótálláson túl is érvényesíthető a gyártói garancia. A gyártói plusz garancia minden esetben a jótállási jegyen kerül feltüntetésre.

 

11.8. A termékekhez kapcsolódó jótállási idő lejáratának számításának módja:

 

11.8.1. Amennyiben a határidő napokban van meghatározva, akkor a kezdő napot nem kell beleszámítani, egyébként a határidő az utolsó nap elteltével jár le.

 

11.8.2. A hetekben, hónapokban vagy években megállapított határidő azon a napon jár le, amely elnevezésénél vagy számánál fogva megfelel a kezdő napnak; ha ilyen nap a lejárat hónapjában nincs, a határidő a hónap utolsó napján jár le.

 

11.8.2.1. Ha a határidő utolsó napja munkaszüneti nap, a határidő a következő munkanapon jár le.

11.8.3. A jótállás nem vonatkozik a fogyó-kopó alkatrészekre, ha az ilyen alkatrészek rendes, mindennapi használatukból eredendő természetes elhasználódás következtében szorulnának kijavításra, illetve cserére (ideértve mindazon köznapi értelemben vett hibát, amelyek a használtság következményei, valamint a gyorsan kopó, vagy természetes elhasználódás útján cserére szoruló alkatrészeket). Ez a korlátozás nem érinti a termék valamely ilyen alkatrészének a polgári jog fogalomhasználata szerinti „hibás” volta esetén fennálló jótállási kötelezettséget, amely alapján ilyen esetben is kijavításra, illetve kicserélésre kerül az adott alkatrész.

11.9. Ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha az Üzemeltető a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének az előző mondatban írt feltételekkel nem tud eleget tenni – választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől.

11.9.1. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

11.10. A kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a jogosultnak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.

11.11. A Vásárló  a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását az Üzemeltetővel közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vásárló felelős.

11.12. Kellékszavatosság: Az ÁSZF ezen pontja a 45/2014 (II.26) Kormány rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.

 

11.12.1.Milyen esetben élhet a Vásárló a kellékszavatossági jogával? A Vásárló az Üzemeltető hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

11.12.2. A Vásárlót  kellékszavatossági igénye alapján az alábbi jogok illetik meg:

a)A vásárló kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

  1. b) A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 

11.12.3.A Vásárló az alábbi határidő alatt érvényesítheti kellékszavatossági igényeit:  A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 

11.12.4. A kellékszavatossági igény az Üzemeltetővel szemben érvényesíthető.

 

11.12.5. A kellékszavatossági jogai érvényesítésének egyéb feltételei:  A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Üzemeltető nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

11.12. Termékszavatosság érvényesítése: A Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

11.12.1.  Milyen esetben minősül a termék hibásnak? A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

11.12.2. Milyen határidőben érvényesítheti a Vásárló  termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

11.12.3. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét kizárólag az termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vásárlónak kell bizonyítania.

 

11.12.4. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

11.12.5.  Üzemeltető felhívja a Vásárló figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.

12.Panaszkezelés

12.1. Webáruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a Vásárló teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Vásárlónak/Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, vagy postai levél útján is közölheti.

 

12.2. A beérkező panaszt az Üzemeltető 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

 

12.3. Panasszal a területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhat

 

Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 9022 Győr, Türr István u. 7.

Postacím: 9002 Győr, Pf.: 311.

Telefonszám: +36 96 795 951

Telefax: +36 96 795 955

Email cím: fogyasztovedelem@gyor.gov.hu

 

12.4. Panasza esetén lehetősége van az alábbi Békéltető Testülethez fordulni:

 

Név: Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István király út 10/A
Telefonszáma: +36 1 96 520 218
Fax száma:+36 96 520 217
Email cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Békéltető Testületek listája

 

12.5. Online vitarendezés lehetősége alább érhető el: ONLINE VITARENDEZÉS

13. Garanciális ügyintézés és reklamáció

13.1. Amennyiben a termék leszállításakor a termék csomagolása sérült, és a sérülésből eredő termékrongálódás történt, úgy az ÁSZF Szállításra vonatkozó pontjában meghatározott módon a vevő köteles a sérülést jegyzőkönyveztetni.

13.1.2.  A sérült csomagolásban érkezett sérült termék utólagos reklamációjára az átvételt követő nap végéig van lehetőség emailben.

13.2. Rendeltetésszerű használat mellett jelentkező gyári hiba esetén a hibás terméket az Üzemeltető elsősorban javítja.

13.3. A Vásárló a vállalkozás bármely telephelyén és a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti garanciális igényét.

13.4. Amennyiben az Üzemeltető vállalja a termék helybeni javítását, a vevővel előre egyeztetett időpontban megkísérli a javítást.

13.5. Amennyiben az Üzemeltető helyben nem tudja megjavítani terméket vagy nem vállalja a termék javítását, a vevő köteles a terméket  visszajuttatni az Üzemeltető által megjelölt telephelyére.

13.6. A hibás termék visszajuttatása elsősorban a vevő felelőssége, ha erről előzőekben az Üzemeltetővel máshogy nem állapodnak meg.

13.7. A hibás termék garanciális ügyintézése attól a naptól kezdődik, amikor a termék az Üzemeltetőhöz megérkezik vagy ha megállapodtak a helyben javításról, a javítás napjától kezdődik.

13.8. Az Üzemeltető a termék javítását az átvételt követően mihamarabb megkezdi és 15 napon belül törekednie kell arra, hogy a javítást befejezze. 

13.9. Ha a kijavítás/kicserélés időtartama meghaladja a 15 napot, akkor a vállalkozás köteles tájékoztatni a Vásárlót ennek várható időtartamáról. Ez a tájékoztatás a Vásárló előzetes hozzájárulása esetén elektronikus úton történik.

13.10. Amennyiben a Vásárló a kijavítás iránti igényét javítószolgálatnál érvényesíti, akkor a javítószolgálat köteles a vállalkozást értesíteni a jótállási igény bejelentéséről.

13.10.1. A javítószolgálat köteles igazolható módon értesíteni a vállalkozást a javítás elvégzéséről annak megtörténtét követő öt munkanapon belül; továbbá a megállapítást követő öt munkanapon belül, ha: a dolog nem javítható; a javítás várhatóan tizenöt napnál hosszabb időt vesz igénybe, vagy a javítás nem lehetséges harminc nap alatt.

13.11. A hibás termék garanciális ügyintézésének megkezdéséhez a Vásárlónak ki kell tölteni és elektronikus formában a megjelölt ügyélszolgálati iroda email címére vissza kell küldeni a “Jegyzőkönyv a fogyasztó kifogásáról” című nyomtatványt.

13.11.1. Az Üzemeltető kérheti a termékről, annak hibájáról készült fotó(ka)t, hogy a hiba okát és mértékét megállapítsa.

13.11.2 A hibás termékről készült fotókat a Vásárlónak az Üzemeltető által megadott ügyfélszolgálati email címre kell küldenie.

13.11.3. A garanciális ügyintézésre az Üzemeltető határidőt nem köt ki, de a kölcsönös megelégedés érdekében elkövet mindent, hogy a hibát minél előbb kijavítsa.

13.12. Az Üzemeltető elektronikus formában értesíti a Vásárlót a kijavított és átvehető termékről.

13.13. Amennyiben a termék nem javítható, az Üzemeltető a terméket elsősorban cseréli.

14. Vásárlástól való elállás joga

14.1. A Vásárló jogosult a megrendelést követő 24 órában, de legkésőbb a kiszállítás megkezdéséig a vásárlástól elállni. Ezt az igényét köteles e-mail-ben jelezni a Webáruház e-mail címén, Ebben az esetben a vevőt semmilyen költségviselés nem terheli.

 

14.2. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2015. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Vásárló a megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Vásárló 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

 

14.3.  A Vásárló az elállásra vonatkozó szándékát köteles írásban, a Webáruház ügyfélszolgálatának email címére írásban bejelenteni legkésőbb az átvétel napjától számított 14 napon belül.

 

14.4. A Vásárló köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Webáruház részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni az Üzemeltető által megjelölt helyre úgy, hogy a termék csomagolásáról gondoskodik azon oknál fogva, hogy a termék szállítás közbeni sérülése minimálisra redukálódjon.

 

14.5. Az Üzemeltető a termék visszaérkezését és ellenőrzését (hiánytalanság) követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Vásárló részére, beleértve a szállítási díjat is, amely összeget a Vásárló által megjelölt bankszámlára utalja.

 

14.6. A visszatérítés nem vonatkozik a termékek visszajuttatásának költségeire.

 

14.7. Amennyiben a termék használt, az Üzemeltető követelheti a termék nem rendeltetésszerű  használatából eredő teljes kárának megtérítését. Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre az áru(k)ban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

 

14.8.Bizonyos esetekben nem illeti meg az elállás joga a vásárlót:

 

14.8.1. Teljesen egyedi, kifejezetten a vásárló kérésére készített termék esetén.

 

14.8.2. Nem illeti meg az elállási jog a Vásárlót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vásárló  utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak, azaz a Vásárló igényeinek figyelembevételével állítottak össze.

 

14.8.3. A Vásárló szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

 

14.8.4. A Vásárlónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Vásárlót terheli! A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül a Vásárló által megadott bankszámlaszámra visszatéríti Webáruház a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt.

 

 

 

14.9. Irányadó rendeletek: A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2015. (II.26.) Korm. rendelet és az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve.

 

14.10. Az elálláshoz való jog nyilatkozat minta a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet mellékletében megtalálható vagy ITT letölthető.

 

15. A felelősség korlátozása

15.1. A Webáruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátjainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.

 

15.2. A Webáruház semmilyen módon nem felelős az alábbiakért, bármilyen módon is következtek be:

 

15.2.1. Az Interneten küldött, vagy fogadott bármilyen adat.

 

15.2.2. Bármilyen működési hiba a hálózaton, ami akadályozza a Webáruház normális működését és a vásárlást.

 

15.2.3. A kommunikációs eszközök vagy a vonal meghibásodása.

 

15.2.4. Bármilyen elektronikus levél vagy adat elvesztése.

 

15.2.5. Bármely szoftver nem megfelelő működése.

 

15.2.6. Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.

 

15.3. A Webáruház nem vonható felelősségre semmilyen kárért, ami az áruházhoz való csatlakozás miatt következett be. Egyedül a Vásárló felelős az áruházhoz való csatlakozásért és a weblapon történő vásárlásáért.

 

15.4. A Vásárló felelőssége felmérni azt, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a  behatolóktól.

 

15.5. A Webáruház bármikor értesítés nélkül megváltoztathatja a vásárlás feltételeit, kötöttségek nélkül módosíthat bármilyen árat vagy határidőt. A változás a weblapon történő megjelenés időpontjától lép életbe.

 

15.6. A Webáruház szabadon érvénytelennek nyilváníthatja a rendelését és  törölheti a regisztrációját annak, aki bármilyen formában megsérti a szabályokat. A Vásárló nem jogosult fellebbezni a döntés ellen.

16. Adatvédelem

16.1. Az adatszolgáltatás önkéntes és a regisztráció bármikor visszavonható.

 

165.2. Az Üzemeltető, mint adatkezelő, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvény előírásait maradéktalanul betartva tartja nyilván és kezeli a regisztrálók adatait. A regisztráltak adatait minimum 10 évig tárolja rendszerében, de természetesen a regisztráltak bármikor kérhetik adataik törlését az adatbázisból ezen időszak alatt.

 

16.3. Az Üzemeltető a vásárlás/regisztráció során tudomására jutó személyes adatokat semmilyen körülmények között nem teszi – az érintett kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül – más számára hozzáférhetővé.

 

16.4. A regisztráció bármikor visszavonható, minden az Adatkezelő által küldött hírlevél alján lehetőség van egy leiratkozó linkre kattintani, ami automatikusan biztosítja a leiratkozási lehetőséget a regisztráló személy számára. Lehetőség van hírlevéltől függetlenül kérni az adatok törlését az adatbázisból, ebben az esetben az Üzemeltető. a regisztrált személy kérésére, személyes adatait haladéktalanul törli a nyilvántartásából.

 

16.5. A leiratkozás/törlés után a regisztráló személyes adatai többet nem kerülnek semmilyen formában felhasználásra, de bizonyos ideig az Adatkezelő megőrzi online formában őket az esetleges jogi vagy egyéb, esetleges távszerződésből adódó problémák kezelésére.

 

16.6. A személyes adatok kezelésére vonatkozó hatályos jogszabály: 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról.

 

16.7. Az Üzemeltető  részletes Adatkezelési tájékoztatója részleteiben a honlap neve/adatvédelem menüpontban érhető el.

17. Szerzői jogok

17.1. Miután a https://pannoniawebshop.hu/, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos ahttps://pannoniawebshop.hu/  weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Webáruház írásos hozzájárulása nélkül.

 

17.2. A https://pannoniawebshop.hu/  weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

 

17.3. Az Üzemeltető fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

 

17.4. Tilos a https://pannoniawebshop.hu/  weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a https://pannoniawebshop.hu/ weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

 

 17.5. A https://pannoniawebshop.hu/ név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag az Üzemeltető és tulajdonos írásos hozzájárulásával lehetséges.

 

17.6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Üzemeltetőt kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 100.000 Ft, illetve szavanként bruttó 25.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén az Üzemeltető közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

 

17.7.  A https://pannoniawebshop.hu/ weboldalon található képek és szövegek a Németh Lajos ev. szellemi tulajdonát képezik. Azok részben vagy egészben történő nyilvános felhasználása kizárólag a  Németh Lajos ev.. írásos felhatalmazásával lehetséges.

 

Az illetéktelen felhasználás jogi következményeket von maga után! 

 

17.8. Az online értékesítésre vonatkozó hatályos jogszabály: 17/19910. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről

 

Központi elérhetőségeink: 9371 Vitnyéd Fő út 1/a. +36 96 242 001  +36 96 241 188 E-mail: info@pannoniavit.hu

18. Érvényesség

Az Általános Szerződési Feltételek 2021.01.09-től visszavonásig érvényes.

19. Letölthető üzletszabályzat(ok)

2021.01.09-től érvényes ÁSZF PDF LETÖLTÉS 
2019. MÁJ. 21-től 2021.01.09-ig érvényes ÁSZF PDF LETÖLTÉS