Vásárlástól való elállás

A Pannónia Webáruházban történő vásárlás során a Vásárló jogosult a megrendelést követő 24 órában, de legkésőbb a kiszállítás megkezdéséig a vásárlástól elállni. Ezt az igényét köteles e-mail-ben jelezni a Webáruház e-mail címén. Ebben az esetben a vevőt semmilyen költségviselés nem terheli.

Vásárló a megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Vásárló 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

A Vásárló az elállásra vonatkozó szándékát köteles írásban, a Webáruház ügyfélszolgálatának email címére írásban bejelenteni legkésőbb az átvétel napjától számított 14 napon belül.

A Vásárló köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Webáruház részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni az Üzemeltető által megjelölt helyre úgy, hogy a termék csomagolásáról gondoskodik azon oknál fogva, hogy a termék szállítás közbeni sérülése minimálisra redukálódjon.

Az Üzemeltető a termék visszaérkezését és ellenőrzését (hiánytalanság) követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Vásárló részére, beleértve a szállítási díjat is, amely összeget a Vásárló által megjelölt bankszámlára utalja.

A visszatérítés nem vonatkozik a termékek visszajuttatásának költségeire.

Amennyiben a termék használt, az Üzemeltető követelheti a termék nem rendeltetésszerű  használatából eredő teljes kárának megtérítését. Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre az áru(k)ban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

Mikor nem illeti meg az elállás joga a vásárlót?

  • Teljesen egyedi, kifejezetten a vásárló kérésére készített termék esetén.
  • Nem illeti meg az elállási jog a Vásárlót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vásárló  utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak, azaz a Vásárló igényeinek figyelembevételével állítottak össze.
  • A Vásárló szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

A Vásárlónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Vásárlót terheli! A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül a Vásárló által megadott bankszámlaszámra visszatéríti Webáruház a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt.

Az elálláshoz való jog nyilatkozat minta a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet mellékletében megtalálható vagy ITT letölthető.

Nyilatkozat-minta elálláshoz

Címzett: Németh Lajos e.v.

Cím: 9371 Vitnyéd Fő út 1/a

e-mail : info@pannoniavit.hu

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi

termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló

szerződés tekintetében:

Rendelés száma: _____________________________________________

Rendelés időpontja: ___________________________________________

Megrendelő/vásárló neve:______________________________________

Megrendelő/vásárló címe:______________________________________

Termék átvételének időpontja:__________________________________

A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az

esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a vételárat banki átutalással fizessük

vissza

Bankszámla tulajdonos neve: __________________________________

Bankszámlaszám: ___________________________________________

A megrendelő/vásárló aláírása: ________________________________

(kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt: _______, 20_____. _____________ ___.

Irányadó rendeletek: 

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2015. (II.26.) Korm. rendelet
Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve.